هنر رانندگی شبانه | نکات رانندگی در شب

هنر رانندگی شبانه | نکاتی که در رانندگی در شب باید دانست | آمار نشان می دهد بیشتر سوانح رانندگی در شب اتفاق می افتد بنابراین تا آنجا که امکان دارد از رانندگی درشب پرهیز کنید. اغلب مردم نمی پذیرند رانندگی در شب با رانندگی در روز متفاوت است، اما باتوجه به این نکته که درشب معمولا تعداد خودروهایی که تردد می کنند کمتر از خودروهایی است که در روز حرکت می کنند اما متاسفانه درصد تصادفات رخ داده درشب باتوجه به تعداد کمتر خودروها بیش تر از تصادفات روز است. رانندگی شبانه

 رانندگی شبانه

رانندگی در شب به مهارت و تجربه زیادی نیازدارد ، اعمالی که راننده برای بهتر دیدن و بهتر دیده شدن انجام می دهد از جمله این نیاز مهارت و تجربه هاست . از طرف دیگر تشخیص فاصله وسایل نقلیه و سرعت آنها دو عامل اساسی برای جلوگیری از تصادفات وسایل نقلیه است که این امر درشب ها به دلائل مختلف به خوبی صورت نمی گیرد. در زمان رانندگی در شب حوزه دید راننده منحصر به محدوده ای است که بوسیله نور چراغ های وسیله نقلیه روشن شده است

رانندگی در شب

به طور خلاصه می توان مهمترین علل وقوع تصادفات درشب را به شرح زیر نام برد : :تاریکی هوا و محدود شدن دید راننده دراین شرایط دیدن وسایل نقلیه و عابرانی که از نقطه خارج از مخروط دید راننده وارد میدان دید وی می شوند بسیاردشوار است و زمان عکس العمل راننده دراین شرایط کفایت لازم را برای جلوگیری از وقوع تصادف یا حادثه ندارد. ::استفاده از نور بالای چراغ ها هنگامی که خودروی روبروئی از نور بالا استفاده می کند قدرت دید راننده مقابل به شدت کاهش می یابد و در نتیجه قادر به تشخیص وضعیت مقابل خود نیست که این امر باعث انحراف وی از مسیر اصلی و وقوع تصادف می شود :خستگی و خواب آلودگی محدودیت دید راننده در شب و توجه اجباری به منطقه روشن شده از نور چراغ خودرو ونیز انعکاس ناشی از نور چراغ خودروهایی که از روبرو در حرکتند هم به روی سیستم عصبی راننده تاثیر می گذارد و باعث خستگی چشم و درنهایت خستگی تمام بدن او می شود. در این مرحله راننده به تدریج حساسیت و دقت خود را از دست می دهد و نمی تواند هنگام روبروئی با موانع و خطرات واکنش صحیحی از خود نشان دهد و در نتیجه حادثه بوجود می آید پس هرگز به چشمان خسته خود اعتماد نکنید

رانندگی در شب

مطلب پیشنهادی : اسباب کشی در برف و باران

رانندگی شبانه