حمل و نقل بار از تهران به کربلا نجف

حمل و نقل بار از تهران به کربلا نجف و …

حمل و نقل بار از تهران به کربلا نجف و …در ایام اربعین و روزهای عادی حمل ونقل بار از جمله کمک های مردمی شامل دارو مواد غذایی لوازم تجاری صادراتی و… با ماشین های خاور و کامیون از تهران به کربلا و از شهرهای اردبیل تبریز زنجان قزوین قم و … در اسرع وقت …

حمل و نقل بار از تهران به کربلا نجف و … ادامه »