خرده بار اردبیل

خرده بار اردبیل

خرده بار اردبیل حمل و نقل بار خرده ریز کمتر از یک وانت نیسان و یا کمتر از از یک وانت پیکان اگر دانشجور هستید یا باری دارید که کمتر از یک وانت می شود(مثل یک یخچال , بوفه , یک دست مبل و…) ما با کامیونت های مسقف حتی به مبلغ یک سوم وانت […]