روش حمل یخچال

مرداد 21, 1399

آموزش بازوبسته کردن درب یخچال های ساید بای ساید

آموزش جدا کردن درب یخچال ساید بای ساید + آموزش حمل یخچال و باز وبسته کردن درب یخچال ساید