چرا تعرفه باربری و اسباب کشی واضح نیست؟

چرا تعرفه باربری و اسباب کشی واضح نیست؟

چرا تعرفه باربری و اسباب کشی واضح نیست؟۵ (۱۰۰%) ۳ votes تعرفه باربری  , هزینه باربری و اسباب کشی ,...