چند ساعت بعد از جابجایی یخچال را به برق بزنیم

خرداد 21, 1397

چند ساعت بعد از جابجایی یخچال را به برق بزنیم

چند ساعت بعد از جابجایی یخچال را به برق بزنیم ؟ اگر در جابجایی یخچال در منزل یا محل کار ، ناچار بودید یخچال را از […]