چند ساعت بعد از جابجایی یخچال را به برق بزنیم

دکمه بازگشت به بالا