لیست باربری های بوشهر

باربری بوشهر, شماره باربری بوشهر, باربری تهران بوشهر, حمل اثاثیه منزل بوشهر, شرکت حمل و نقل بوشهر, پایانه باربری بوشهر, باربری

نن

لیست باربری های بوشهر

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
فرآورده هاي نفتي راه كوبان۰۷۷۳۳۵۳۶۹۹۳بوشهر بلوار صدرا پاركينگ شركت نفت
اتوبار فرزانه09100954786نیسان تا انواع تریلی ( پوشش سراسری)
آزادگان (بوشهر)۴۵۵۴۵۱۲پايانه حمل و نقل بار – غرفه ۱۶
حافظ بار دشتي۰۷۷۳۵۳۲۱۳۷۱خورموج كيلومتر ۲ جاده لاورشرقي روبروي سوله حلال احمر
فجرآبدان۰۷۷۳۵۴۵۲۲۸۱بوشهر-آبدان بلوار اصلي (بوشهر-كنگان)روبروي بسج
درخشان كيميا بار۰۷۷۳۱۳۷۵۲۵۵عسلويه- سازمان منطقه ويژه اقتصادي شهرك هاي حمل ونقل – شركت درخشان كيميابار
نخلستان بار دشتستان۰۷۷۳۴۸۴۲۲۳۰بوشهر/وحدتيه/جاده سيامنصور
آزادگان (بندر كنگان)۱۱۱۱۱۱۱۱كنگان – روستاي بركه چوپان
معتمدباردشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۷۷برازجان – كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار و سيمان برازجان غرفه شماره ۱۰
ارژن ديزل سيراف بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۷۹۰۸بوشهر پايانه بار بوشهر غرفه ۲۵
ساحل ترابر پارس۰۷۷۳۱۳۷۵۲۴۶-۹عسلويه- منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس – شهرك حمل و نقل كالا – قطعه ۱۰
آرمان صباي جنوب۰۹۱۷۳۰۴۱۲۹۱عسلويه پايانه بار شهرك كالا
ساحل بار گناوه۰۷۷۳۳۱۲۴۸۵۴بندرگناوه-بلوار جمهوري اسلامي
پيمان پارس بندرريگ۰۷۷۳۳۸۳۲۵۲۶بندرريگ خ پاسداران شركت حمل ونقل پيمان پارس
توحيد بار جنوب۴۵۵۲۳۵۶بوشهر جنب پليسراه پايانه باربري و حمل و نقل بوشهر
بوشهربار۳۳۴۵۱۷۷۰بوشهر پايانه جنب دفاتر قديمي
صفاباركنگان۰۷۷۳۷۲۵۳۵۹۵بندرسيراف كيلومتر ۳ جاده عسلويه
دلفين بار ليان۰۷۷۳۳۴۴۸۰۴۴پايانه حمل و نقل غرفه ۲۱
دشتي ترابر جنوب۳۳۴۵۲۳۱۱بوشهر جنب پليس راه قديم
خليج فارس (بوشهر)۷۷۱۴۵۴۵۰۸بوشهر
سماصباح۰۷۷۱۳۳۴۵۱۰۹۰بوشهر پايانه بار غرفه ۱۷
فيروز بار جم۰۷۷۳۷۶۴۴۱۲۲استان بوشهر-شهرستان جم-روستاي بهارستان-روبروي چوب فروشي هوشيار
سپهر ترابر بوشهر۳۳۴۴۴۶۴۴بوشهر-جاده بوشهر برازجان – نرسيده به پليس راه قديم پايانه بار بري غرفه ۴
صفاي ساحل كنگان۰۹۱۷۳۷۴۵۶۳۶كنگان بلوار امام جنب ترمينال مسافربري
مهران بار بوشكان۰۹۱۷۱۸۶۰۱۵۲بوشكان ۵۰۰متر نرسيده به بوشكان سمت چپ
ضامن آهو۷۷۲۷۳۴۴۲۲عسلويه منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي شهرك حمل و نقل كالا
كالابر ايمن۴۵۴۶۲۶۰بوشهر پايانه غرفه ۸
هميشه پيروز بندر كنگان۰۹۱۷۱۷۳۸۵۲۷كنگان – جنب ترمينال مسافربري
رهپويان دشتستان۳۴۳۷۳۲۵۷برازجان_شركت پايانه بار و سيمان برازجان_غرفه ۸
سپيدار ترابر پاسارگاد۰۷۷۳۱۳۷۵۲۲۵استان بوشهر شهرستان عسلويه ورودي شرقي بلوار ملاصدرا شهرك حمل و نقل كالا
ياقوت بار پارسيان۰۷۷۳۱۳۷۵۲۶۰استان بوشهر شهرستان عسلويه وردي شرقي بلوار ملا صدرا شهرك حمل و نقل كالا
جمشيد ترابر جنوب۰۷۷۲۷۳۷۶۰۰۰شهرك حمل و نقل
امين دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۷۶برازجان كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار سيمان غرفه ۳
ليان پارس ترابر۰۷۷۳۳۴۵۲۳۱۷بوشهر ابتداي جاده بوشهر- برازجان پايانه حمل و نقل كالا بوشهر غرفه ۲۳ شركت ليان پارس ترابر
عقاب دشتستان۰۷۷۳۴۵۷۲۲۹۹برازجان پايانه سيمان غرفه شماره ۴
آسان بار كيان خليج فارس۰۷۷۳۳۴۴۲۸۵۳بوشهر-منطقه ويژه اقتصادي بوشهر-فاز يك پلاك ۱۴۳
قاصد بار پيمان۰۷۷۳۳۱۲۶۰۵۲گناوه خيابان جمهوري
ديربارجنوب۰۹۱۷۳۷۳۹۰۸۳دير
راه كوبان ليان۰۷۷۳۳۴۵۵۰۷۱بوشهر پايانه باربري
ستاره ساحل بوشهر۰۷۷۱۴۵۴۵۲۳۰بوشهر جنب پليس راه قديم پايانه بار بوشهر
شاهين بار بوشهر۳۳۴۵۳۱۱۳بوشهر ÷ايانه حمل ونقل غرفه شماره ۱۲
سهيل خورموج۰۷۷۳۵۳۲۷۰۰۵خورموج ۷۰۰متر شمال فلكه خالو حسين
گيشاترابر جنوب۰۹۱۷۳۲۳۸۵۰۵بوشهر منطقه ويژه اقتصادي
اركان ترابر سيراف۳۳۴۴۲۹۹۵بوشهر منطقه ويزه اقتصادي پلاك ۱۲۲
پارس ترابر جم و ريز۰۹۱۷۱۷۱۶۲۸۳عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
كوثرباردشتي۰۷۷۳۵۳۷۲۵۰۰بوشهر خروجي بادوله بطرف خورموج سمت راست
كهكشان دريا۰۷۷۳۳۴۵۲۶۰۴پايانه بار
راكب بار بوشهر۰۷۷۳۳۳۳۴۴۰۴بلوار خليج فارس- جنب قرارگاه پليسراه-پايانه باربري بوشهر
آذين بار دشتي۳۵۳۷۲۷۷۳دشتي بزرگراه سيراف محور ۳۵ خورموج عسلويه ابتداي ورودي شهر بادوله سمت راست بزرگراه
ماهان حمل عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۰۵-۷شهرستان عسلويه-بخش مركزي-شهرعسلويه-پايانه حمل ونقل كالا-خيابان اصلي -پلاك ۱/۲۸-طبقه همكف-شركت حمل ونقل ماهان حمل عسلويه
بندر بار گناوه۰۷۷۳۳۱۲۴۸۴۸گناوه ميدان بسيج ابتداي كمربندي
ميلاد بار دشتستان۰۹۱۶۶۰۲۷۸۰۸پايانه سيمان دشتستان
پيام بار بوشهر۰۷۷۱۴۵۵۵۰۶۳بوشهر خ شهيد سپهبد قرني جنب پليس راه سابق پايانه حمل بار
امين بار تلخو۰۷۷۳۵۳۷۳۰۶۶شهر كاكي روستاي تلخو غرب جاده اصلي بوشهر كنگان
شاهرخ بار بوشهر۳۳۴۵۲۹۰۵بوهشر پايانه باربري جنب پليس راه قديم
اسپادان افرا عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۷۱-۵بوشهر-عسلويه – بيدخون-منطقه ويژه اقتصادي-شهرك حمل و نقل پلاك ۱۸
قدرت بارليان۳۳۴۵۴۸۱۰بوشهر پايانه غرفه شماره ۱۵
نيك بار دشتستان۳۳۴۵۳۸۶۵بوشهر ابتداي ورودي بوشهر جنب قرارگاه پليس راه داخل پايانه غرفه۲۲ شركت نيك بار
فجر جهاد (بوشهر)۰۷۷۳۳۴۴۵۳۱۷بوشهر -پايانه حمل كالا
صفاي استقلال۰۷۷۳۱۳۷۵۲۳۰عسلويه – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي – پايانه بار فاز ۱
پيك كويرشايسته جنوب۰۷۷۳۱۳۷۸۳۲۶عسلويه بيدخون شهرك حمل ونقل كالا
ساحل بار۳۳۴۵۲۴۰۴بوشهر پايانه بار
آبدون هدايت۰۷۷۳۵۴۵۲۰۷۱شهر آبدان جاده اصلي بوشهر كنگان
آريا ترانس بارز۰۹۱۷۳۶۰۱۳۶۳استان بوشهر-شهرستان عسلويه-پايانه كالاي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
فرآورده هاي نفتي كيهان بار رسا۳۳۳۵۰۱۱بلوار صدرا- پاركينگ انبار نفت
رخش ترابر ليان۰۷۷۳۳۴۴۷۷۵۲بوشهر منطقه ويژه اقتصادي ۲ خيابان ليان خيابان توليد خيابان سلامت
ليان بارشاهين۳۳۴۵۰۸۱۱پايانه
سنگين بار دشتستان۰۹۱۷۳۷۳۰۱۷۶بوشهر/برازجان/آبپخش/ شركت حمل ونقل سنگين بار
زرين ترابر عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۰۰عسلويه ورودي شرقي منطقه ويزه پارس شهرك حمل و نقل كالا
هاگ بار (بوشهر)۰۷۷۳۳۴۴۸۹۶۴بوشهر بلوار شهيد سپبهد قرني پايانه بار غرفه ۶
فردجنوب۳۳۴۵۴۳۵۸پايانه عمومي
خورشيد دشتستان۰۹۳۷۵۵۹۴۵۷۱كيلومتر ۲ جاده برازجان -شيراز
ساحل دير۰۷۷۳۵۴۵۱۱۵۱جاده ساحلي بوشهر-دير ، نرسيده به پمپ بنزين بردخون
سرعت بار بوشهر۰۹۱۷۳۲۴۷۰۰۸بوشهر جاده بوشهر-برازجان سه راه خير انديش به سمت گوركات كيلومتر اول سمت راست
ساحل بار بوالخير۰۷۷۳۵۲۳۵۷۴۳استان بوشهر تنگستان بخش ساحلي بوالخير
گندم هميشه بهار دشتستان۰۹۱۷۳۷۳۲۷۹۵بوشهر – برازجان – شبانكاره – سه راهي سراج آباد
تندرخش جنوب۲۵۴۲۸۶۱بوشهر پايانه حمل و نقل غرفه ۲۰
آرين ساحل سيراف۰۷۷۳۱۳۷۵۳۶۱عسلويه بيدخون شهرك حمل و نقل كالا
پيك ماهرويان۰۷۷۳۳۲۵۲۶۴۴ديلم جاده خوزستان روبه روي سالن غذاخوري حجت
پرشين بار سيراف۳۳۴۲۵۹۸۵بوشهر -چغادك پشت سردخانه چهار هزار تني
اميدباردوصفروسي وهفت ابوشهر۰۷۷۳۳۴۵۲۹۷۲بوشهر پايانه باربري جنب پليس راه قديم
سالار بيدخون۰۷۷۳۱۳۷۵۲۱۱بوشهر-عسلويه-شهرك حمل ونقل كالا-فاز يك
فجرجهاد(عسلويه )۷۷۲۷۳۷۶۳۸استان بوشهر شهرستان عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
عدالت ديلم۰۷۷۳۳۲۵۱۸۴۷بلوار امام خميني آخربلوار امام
دنا بار جنوب۳۵۲۸۲۶۶۱جاده عاليشهر-دلوار جنب باشگاه سواركاري خليج فارس پايانه اختصاصي دنابارجنوب
ابريشم بارجنوب۳۳۴۴۸۵۱۸پايانه حمل و نقل غرفه ۱۴
بهارترابربوشهر۳۳۴۵۱۰۹۲بوشهر پايانه حمل و نقل ساختمان قديمي
پديد بار بوشهر۳۳۴۴۷۰۳۸بوشهر بلوار شهيد سپهبد قرني پايانه حمل ونقل كالا غرفه ۲۴
هفت كاج۰۷۷۳۳۴۴۹۵۰۳بوشهر شهرك صنعتي بوشهر ۲ ابتداي بلوار خليج فارس
سورتمه رانان بندر۰۷۷۳۳۴۵۲۲۳۲۵بوشهر طالقاني روبرو بازارچه مرزي نبش خ جاشو
صدف بارليان۳۳۴۵۱۳۲۱بوشهر پايانه غرفه ۱۳
بوتان ران ( شعبه عسلويه )۰۹۱۷۲۵۱۴۶۳۶عسلويه-روستاي بيدخون-انتهاي بلوار بوشهر -سمت چپ پلاك۴۷
فرآورده نفتي جنوب باربوشهر۰۷۷۳۳۵۵۷۱۱۱بوشهر – بلوار صدرا – پاركينك انبار نفت
آذرخش وحدتيه۰۹۱۷۷۷۱۲۶۳۳كيلومتر۷جاده برازجان -شيراز -پايانه بار وسيمان دشتستان غرفه ۲
بنك بار۰۷۷۳۷۳۴۳۹۸۱كنگان بنك بلوار اصلي مجتمع مسكوني تجاري پاسارگاد
كوكك بار امين دشت پلنگ۰۷۷۳۵۳۲۱۱۱۴استان بوشهر – خورموج – روستاي دشت پلنگ
شباهنگ ترابر عسلويه۰۹۱۳۳۱۳۲۶۱۱استان بوشهر – شهرستان عسلويه – بخش مركزي – شهر عسلويه – محله پايانه حمل و نقل كالا – خيابان اصلي – كوچه قطعه ۷/۱
رادباران جنوب۳۳۵۶۳۲۶۹بوشهر- خيابان طالقاني بلوار صدرا پاركينگ شركت نفت شركت رادباران جنوب
ره آوران۳۳۴۵۰۶۷۹بوشهر پايانه حمل و نقل
درين بار ليان۳۳۴۵۱۷۶۱بوشهر پايانه بار
سيراف بار بوشهر۳۳۴۵۵۰۲۸بوشهر جنب پليس راه قديم پايانه حمل و نقل بوشهر غرفه ۹
نوح ترابر ليان۰۷۷۳۳۴۴۲۰۰۸بوشهر منطقه ويژه اقتصادي ناحيه ۲
تاجران ترابر بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۲۹۰۲بوشهر پايانه حمل و نقل قرفه۱۷
ستاره ساحلي عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۴۵بوشهر عسلويه شهرك حملا و نقل
بار ليف جنوب۰۷۷۳۱۳۷۵۲۷۲استان بوشهر شهرستان عسلويه-بيدخون شهرك حمل و نقل كالا سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
همياران بار بوشهر۳۳۴۵۵۰۵۵بوشهر- پايانه بار- جنب پليس راه قديم- غرفه ۲
مينا بار بردخون۳۵۴۵۱۱۸۰كيلومتر۱۲۰جاده ساحلي بوشهردير -سهراهي شهنيا مينابار
پتروشيمي (بوشهر)۷۷۲۷۳۲۴۱۸عسلويه پايانه بار منطقه ويژه
ايران تريلربوشهر۳۳۴۵۳۹۰۱-۲بوشهر – پايانه بار
اركان ترابر كهن آسيا۰۷۷۳۳۴۴۶۷۵۳بوشهر منطقه ويزه اقتصادي |پلاك ۱۲۳
شكيباي بوشهر۰۷۷۳۳۴۵۰۹۸۸بوشهر بلوار شهيد سپهبد قرني جنب پليس راه قديم غرفه شماره۲۶
تك ران سرعت سيراف۰۷۷۳۳۴۴۶۷۵۰بوشهر منطقه ويژه اقتصادى
اتحاد(دشتستان )۰۹۱۷۳۷۴۱۸۸۰برازجان كيلومتر۷جاده برازجان شيراز شركت پايانه باروسيمان برازجان غرفه شماره۱۴
هميشه پيروز۷۷۲۷۲۲۴۵۸عسلويه بيدخون شهرك كالا
شايسته بار شايان۰۹۱۷۳۷۳۱۲۴۱بوشهر- پايانه بار بوشهر
جوان ترابر بوشهر۰۷۷۳۳۴۴۸۴۴۱بوشهر – منطقه ويژه اقتصادي۲
ايمان بار بوشهر۳۳۴۴۸۳۳۰بوشهر جايگاه پليس راه قديم رو به روي پمپ گازوعيل غرفه ۱۰ حمل و نقل ايمان بار بوشهر
حامل بار بوشهر۳۳۴۵۰۲۱۵كيلومتر ۵ جاده بوشهر شيراز پايانه حمل و نقل غرفه شماره ۳
حمل و نقل كالاي زميني۳۳۴۴۶۴۳۳بوشهر قبل از پليس راه قديم پايانه باربوشهر
سهند۰۷۷۳۳۳۲۴۵۰۳بوشهر پايانه حمل ونقل
سلامت بار كاكي۰۷۷۳۵۳۷۲۹۰۰بوشهر تلخو
محتشم برازجان۰۹۱۷۷۷۱۵۹۶۹برازجان كيلومتر۳جاده شيراز جنب مسجد بين راهي
استقلال دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۸۵برازجان پايانه بار وسيمان
پرستوهاي مهاجرنايبند۰۷۷۲۷۳۶۷۰۷۰عسلويه شهرك حمل ونقل كالا
جهان بار خليج فارس۳۳۴۵۴۰۳۱بوشهر ابتداي جاده بوشهر برازجان پايانه حمل ونقل كالا غرفه شماره ۵(جنب پليس راه قديم)
پرستوهاي مهاجر نايبند (شعبه)۰۹۱۲۷۹۷۱۱۹۷بوشهر روبروي پليس راه احمدي
بزرگ امين دير۰۹۱۷۱۱۷۸۸۱۰دير- روستاي بردستان
بهزاد دشتستان۰۷۷۳۴۵۷۲۲۸۱-۸۳برازجان كيلومتر۷جاده شيرازپايانه بارسيمان برازجان غرفه شماره۱
دشتستان فردوس۰۷۷۳۴۵۷۲۲۵۱برازجان كيلومتر ۷ جاده شيراز پايانه بار و سيمان برازجان
سالار بوشهر۰۷۷۳۳۵۷۷۰۴۴بوشهر كيلومتر ۲ جاده نيروگاه
ساران حمل عسلويه۰۹۱۷۷۰۲۰۵۶۰عسلويه منطقه ويژه اقتصادي – پايانه هاي حمل و نقل كالا – فاز ۱ .
فرآورده هاي نفتي مشعل خليج فارس۳۳۵۶۰۷۴۴بوشهر بزرگراه طالقاني بلوار صدرا مجتمع انبار نفت بوشهر
احسان بار شبانكاره۰۷۷۳۴۸۵۲۴۶۹شهر شبانكاره – جاده اصلي برازجان گناوه
متين بار دوراهك۰۹۱۷۳۷۲۶۲۳۴لمبدان سه راه دير كنگان
وسام بار جنوب۰۷۷۳۳۴۵۱۰۴۱بوشهر – جنب قرارگاه پليس راه – پايانه حمل بار – غرفه ۱۹ – شركت حمل و نقل وسام بار جنوب
فرآورده هاي نفتي سردارمهر۰۷۷-۳۳۵۶۳۵۸۴بوشهر- بزرگ راه طالقاني – بلوار صدرا – پاركينگ انبار نفت شهيد غريبي بوشهر
پيمان ترابر۰۷۷۳۳۴۴۱۵۹۲بوشهر پايانه باربري بوشهر
محبوب بار جنوب۳۳۴۵۱۶۳۳بوشهر پايانه حمل ونقل غرفه ۱۱
معين دشتستان۰۹۱۷۳۷۱۶۳۲۰كيلومتر۷ جاده برازجان -شيراز/پايانه باروسيمان غرفه ۵
اتحاد(بوشهر)
آبادان( نمايندگي كنگان)۰۹۱۷۳۷۰۰۵۷۴كنگان جنب پترو پالايش كنكان
جنوب شبانكاره
جمهورئ اسلامي (بوشهر)
ققنوس ساحل دريابوشهر پايانه بار
كوشابرازجان۰۹۱۷۷۷۰۸۵۰۹استان بوشهر شهرستان دشتستان كيلومتر ۵ جاده برازجان دالكي پايانه بار سيمان دشتستان
مقتدر بار دشتستان۰۷۷۳۴۲۳۰۶۴۳برازجان-شهرك صنعتي
آذرسان بار دشتستان۰۹۱۷۷۷۱۲۱۴۶دشتستان -برازجان-كمربندي اهرم – نرسيده به سه راهي بنداروز
تيزگامان جاده ابوشهر۰۹۱۷۳۷۱۰۱۰۹بوشهر – پايانه حمل و نقل جاده اي
راه گستران دشتستان
بستان (بوشهر)
بزرگ بار ليان۳۳۶۷۳۳۳بوشهر پايانه غرفه ۲۰
ترابري جهان نورد عسلويه۰۹۱۷۷۷۵۴۶۹۲استان بوشهر-شهرستان عسلويه- پايانه هاي حمل بار و مسافر سازمان منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس
سپهرترابر۰۹۱۷۱۷۱۳۵۰۵برازجان /كيلومتر۷جاده برازجان-بوشهر/پايانه باروسيمان
آبادان (بوشهر)۴۵۴۳۷۲۶بوشهر كيلومتر ۲ جاده نيروگاه جنب پلاك گذاري
آبتين راه بندر گناوه۰۹۱۷۱۷۱۲۸۸۴استان بوشهر – بندر گناوه – جاده گمرگ – ضلع جنوبي گمرگ
امين (دير)
اميران ترابر سروش ليان۰۹۱۷۱۷۶۵۴۳۶بوشهر
دبيران كرانه سوگند سيراف۰۹۱۲۵۸۸۸۵۶۳كنگان- خ دارايي- خ انديشه
بهرام باردشتستان
اعتماد برازجان۰۹۱۷۳۷۳۲۷۴۸برازجان /كيلومتر ۷ جاده برازجان -شيراز/پايانه باروسيمان غرفه ۱۵
نيك بار صدف خليج فارس۰۹۱۷۳۷۳۸۰۷۳بندربوشهر- پايانه بار-
كبيربار دشتستان
گسترش ونوسازئ بوشهر
باربر دريايي بوشهر۰۹۱۷۷۳۵۱۴۳۷بوشهر- عسلويه – شهرك حمل و نقل
كارخانه آردبرازجان
شركت بوتان ران( نمايندگي)۰۷۷۳۷۲۴۴۴۵۱عسلويه-روستاي بيدخون-انتهاي بلوار بوشهر -سمت چپ پلاك۴۷
پارسيان بار بوشهر۳۳۴۵۰۶۸۶بوشهر-بلوار شهيد سپهبد قرني – جنب پليس راه قديم – پايانه حمل و نقل بار – غرفه شماره ۷
مهاجر بار دشتستان۰۷۷۳۴۳۷۳۲۶۵بوشهر-برازجان-كيلومتر۵ جاده شيراز-پايانه بار و سيمان
خرمشهر
شركت ايران صدرا
هاگ بار( نمايندگي)۰۹۱۷۳۷۱۰۴۳۶عسلويه شركت ماموت
جاده رانان سرمست۰۹۱۷۳۶۷۲۳۹۰عسلويه –
فجربندرريگ
آريابار ليان۳۳۴۴۷۰۶۲بوشهر پايانه حمل و نقل ساختمان قديمي
بهمن بار بوشهر۰۷۷۳۳۴۵۱۱۲۷بوشهر منطقه ويژه فاز يك
پليكان ترابر عسلويه۰۷۷۳۱۳۷۵۳۴۰-۴۴عسلويه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شهرك حمل و نقل كالا قطعه ۱۹-۱
چابك بار پارس۰۹۱۷۱۷۲۴۱۲۰گناوه- خ امام خميني
نجفي پور
نمايندگي ماهان ترانس۰۹۱۲۸۲۴۸۳۶۵بوشهر
بوتان ران ( نمايندگي)۰۹۱۷۱۱۸۲۶۸۶بوشهر
جنوب بار صديق۰۹۱۷۰۳۸۰۴۲۴اتوبان عسلويه-كنگان كيلومتر ۲ شهر آبدان
ايران و روسيه (بوشهر)عسلويه
نخيل ترابر بوشهر۰۹۱۷۷۷۳۶۷۰۴بندربوشهر- بندر كنگان-بلوار امام-پايانه مسافر
باركنگان
پيشرو ترابرساروجبرازجان پايانه بار
سايه سمن۰۹۱۷۳۷۶۲۵۴۸بوشهر-شهرك صنعتي۲-خيابان كارآفرينان-انتهاي خيابان-سوله زرد رنگ
محسن رخش اهرم۰۷۷۳۵۲۲۵۴۴۸بوشهر – شهرستان تنگستان – اهرم روستاي حيدري
اميران ترابر سروش ليان۰۹۱۷۱۷۶۵۴۳۶بندربوشهر- پايانه بار-
ت رانندگان ترابري تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *