لیست باربری های آذربایجان غربی ( ارومیه)

باربری ارومیه, شماره باربری ارومیه, باربری ارومیه تهران, حمل اثاثیه منزل ارومیه, شرکت حمل و نقل ارومیه, پایانه باربری ارومیه, باربری, اتوبار ارومیه, حمل بار ارومیه

لیست باربری های آذربایجان غربی ( ارومیه)

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
اتوبار فرزانه09100954786پایان مرکزی نیسان تا انواع تریلی
اعتماد بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۶كيلومتر۹ ج شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ۳
گندم بار بوكان۰۴۴۴۶۲۳۷۲۳۶بوكان_كيلومتر۱جاده مياندوآب_ خ نيروگاه برق
نگين ترابر چي چست۰۹۱۴۱۴۵۰۵۲۳اروميه كيلومتر۱۹جاده شهيدكلانتري چهارراه اوصالو به طرف پادگان المهدي جنب شن و ماسه ياقوت قرمز
نيما آذين بازرگان۳۴۳۷۳۴۷۹تير پارك پايانه اختصاصي بازرگان
سيمين بار مياندوآب۰۴۴۳۲۵۱۵۷۱۴كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه كارخانه سيمان اروميه غرفه شماره ۲ شركت حمل و نقل سيمين بار اروميه
شهرام ترابر اشنويه۰۴۴۴۴۴۳۶۶۴۰اشنويه . شهرك صنعتي
خوبان ترابر۰۴۴۳۲۷۲۳۸۵۸جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار اروميه مجتمع شركتهاي حمل ونقل غرفهB۳
فرآورده نفتي تانكرداران خوي۰۴۴۳۶۲۶۶۴۰۵آ.غ-شهرستان خوي-بلوار وليعصر-ميدان ولايت فقيه-اول جاده قطور-انبار شركت نفت ناحيه خوي
سعيد بار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۶۰۳اروميه-كيلومتر۳۵اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
مسعودبارخوي۰۴۴۳۶۵۲۳۳۱۵اذربايجانغربي – خوي – شهرك صنعتي
اروم بار رشكان۰۴۴۳۲۷۲۳۸۶۸اروميه جاده شهيدكلانتري
ابريشم بار بازرگان۳۴۳۷۲۰۳۴بازرگان جاده ترانزيت تير پارك سابق غرفه ۵ شركت حمل ونقل ابريشم بار بازرگان
نوين متحداروميه (شعبه )۰۴۴۳۲۵۱۵۲۹۳اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
فرآورده هاي نفتي تانكرداران۴۵۳۵۷۲۵۵مياندوآب خيابان جهادگران پاركينگ شركت نفت
ايلقابار سحر۰۴۴۵۸۳۷۰۸۷۹نقده جاده حيدرآبادروبروي كارخانه قند
داغلار بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۴۶۱۱بازرگان بلوار امام خميني
خوي بار۳۶۴۴۱۲۷۱آغ.شهرستان خوي.بلوار مطهري.گاراژ صمصامي
تندربار هادي۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۵اروميه جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه باراروميه غرفه ۴
ساسان بار اروميهاروميه-كيلومتر۹جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميه
حاضر بار اروميه۹۱۴۱۴۳۵۵۳۲جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه
اسكان تره بار خوي۳۶۳۲۴۱۶۷آغ.شهر فيرورق.آخر بلوار شمالي
پيمان بار۳۴۳۷۶۵۵۵-۷بازرگان -شركت سرانجام بازرگان
سامان بار سيمينه۰۴۴۴۶۴۶۴۶۶۸آذربايجان غربي- شهرستان بوكان- شهر سيمينه- كيلومتر۲۸ جاده مياندوآب بوكان روبروي پمپ بنزين سيمينه
آذر صحراي اروميه۰۴۴-۳۳۷۴۶۷۰۱اروميه جاده سلماس بعد از كارخانه سيمان سفيد جنب شهرك صنعتي فاز۳ شركت حمل و نقل آذر صحرا
سپيد بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۱ازوميه جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار ساختمان اداري غرفه ۱۷
سحر بار چايپاره۰۴۴۵۸۲۳۱۰۱۱قره ضيالدين كيلومتر۳سه راهي جاده ترانزيتي ماكو تبريز
بازرگان ترابر اروميه۱۱۱۱۱۱۱۱۱اروميه كمربندي خاتم الانبيا روبروي خ علامه مجلسي
راه بران ترابر خوي۳۶۴۵۴۹۶۵-۷كيلومتر۳ جاده مرند اول سعيد آباد
كيان بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۵بازرگان – كيلومتر ۵ بازرگان به ماكو – پايانه – غرفه ۱۰
سريع ترابراروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۸۶۹آغ اروميه-كيلومتر۳۵جاده مهابادكارخانه سيمان(رشكان)
ت ك خودراننده اروميه (شعبه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۱كيلومتر۳۵ جاده مهاباد – مجتمع پايانه سيمان اروميه – غرفه ۱۳
رخش امين۴۴۱۲۵۴۳۲۳كيلومتر ۳۰ جاده مهاباد – نرسيده به سه را
اسكوسيمان۰۴۴۳۲۵۱۵۵۸۸اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
حامل پربار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۷مجتمع پايانه بار اروميه
بارسراي خادم مهاباد۰۴۴۴۲۵۳۵۶۰۰آذربايجانغربي مهاباد كيلومتر ۱۵ جاده اروميه نرسيده به سه راه دارلك بعداز پتروشيمي جنب سردخانه فرزاد
كالا بار شاهين آذربايجان۳۳۶۸۶۵۱۵جاده ي مهاباد پايانه هاي سيمان
وقاربار۳۲۵۱۵۲۱۳۳۵ كيلومتري جاده مهاباد-روبروي پاسگاه انتظامي رشكان
ميلاد كوثر مرگنلر۰۴۴۳۴۳۵۳۵۰۶آذربايجان غربي- شهرستان شوط- شهر مرگنلر
سهيل بار آذربايجان۰۴۴۳۲۷۲۳۶۳۵اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ب ۱۶
لاله بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۲۲۸۸بازرگان تيرپارك پايانه غرفه شماره ۲
ايران سمنت۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۷اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
ياقوت بار۰۴۴۳۴۳۷۳۴۲۰بازرگان كيلومتر ۳ تير پارك سرانجام غرفه سه
انديش بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۲۶اروميه -كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميه
گل برگ بار۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۷كيلومتر ۹ ج شهيد كلانتري پايانه بار اروميه غرفه ۱۴
گوهربار سيمينه۰۴۴۵۸۵۴۴۶۰۴كيلومتر ۲۵ جاده بوكان مياندواب شهر سيمينه شركت گوهر بار
سالار بار مهاباد۰۴۴۴۵۸۴۰۱۱۲۹مهابادكيلومتر ۱۷جاده اروميه سه راهي دارلك جنب بازرسي
سنگين بار وحدت كار نمونه۰۴۴۳۵۴۳۲۴۴۲آذربايجان غربي نقده بخش محمديار خيابان امام بغل سپاه
افشار بار تكاب۰۴۴۴۵۵۲۹۵۱۰تكاب – جاده بيجار جنب اداره راه و ترابري
اعتماد ترابر چايپاره۰۴۴۳۶۷۲۲۵۳۲قره ضياالدين- يك كيلومتري سه راهي قره ضياالدين به طرف خوي -روبروي جايگاه CNGشهرداري – شركت اعتماد ترابرچايپاره
فرآورده نفتي تنديس ماكو۰۴۴۳۴۲۲۶۶۷۱خوي ميدان ولايت فقيه بلوار شهيد غروبي
قولنجي ترابر۳۲۷۲۳۸۴۰اروميه كيلومتر۹جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار اروميه
اعتماد بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۲۰۰۷كيلومتر ۵ جاده بازرگان به ماكو تير پارك سرانجام
امين سلدوز۰۴۴۳۵۶۲۲۵۱۸نقده كيلومتر۲ جاده محمديار
آرارات بازرگان۰۳۴۲۲۸۰۹۹بازرگان_ تير پارك سرانجام ِغرفه ۷
ايمن كالا۰۴۴۳۴۳۷۳۶۵۰بازرگان بلوارامام خميني جنب شركت بهامين ترابر
ستاره آبي ماكو۰۹۱۴۳۱۷۳۶۷۴ماكو-روستاي حسو كره سي
متين بار مهاباد۰۹۱۴۴۴۲۲۲۳۴آذربايجانغربي-شهرستان مهاباد-كيلومتر۲۰جاده مياندوآب-بالاتر ازسه راهي ترشكان -جنب پمپ بنزين قاضي
لوان تور اروميه۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۱-۳بلوار خاتم النبيا پشت سيلو
ندابار مياندوآب۰۴۴۴۵۲۲۰۱۹۲مياندوآب-فلكه آشورا-اول جاده مهاباد
آرين بار مياندوآب۰۴۴۴۵۲۲۸۹۳۷آذربايجان غربي -مياندوآب- كيلومتر۳ جاده مهاباد- جنب كشتارگاه سيمين بال
فرآورده نفتي تانكرداران سلما۰۴۴۳۶۲۵۴۳۶۶خوي بلوار ولايت فقيه خيابان سردار شهيد ابوالفضل حسنلو پاركينگ شركت نفت ناحيه خوي
دل آرام ترابر۰۴۴۴۵۳۵۱۶۵۰مياندوآب-كيلومتر۲جاده شاهين دژ-شركت دل آرام ترابرمياندوآب
كوثر بار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۵۸۲كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه سيمان اروميه
آمانج بار مهاباد۰۹۱۴۶۰۰۰۱۲۶آ.غ -مهاباد -كيلومتر ۱۵ جاده مهاباد اروميه جنب پتروشيمي
شركت حمل و نقل آتاترابر اروميه(صرفا وانت بار)۰۴۴۳۲۷۷۴۰۴۱شهرك انديشه خيابان گل رز ۳ پلاك ۲۰۶
مياندوآب بار۴۵۳۵۳۴۷۴مياندوآب جاده تبريز جنب ميدان تره بار
ستاره بار بازرگان۰۴۴۳۴۳۷۳۴۱۸بازرگان تير پارك پايانه غرفه شماره ۹
آذربار مياندوآب۴۵۳۳۳۷۷۱مياندوآب اول جاده مهاباد نرسيده به پليس راه
ثمين بار اروميه۰۴۴۳۳۲۵۷۳۶اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
عليلوبار خوي۰۴۴۳۶۴۴۳۲۲۸كيلومتر ۱۲جاده خوي تبريز جاده كارخانه سيمان
پيرانبار۰۴۴۴۴۲۲۲۷۵۳پيرانشهر-ابتداي ورودي جاده نقده جنب نمايندگي سايپا
نسيم بار شمس۰۴۴۳۶۲۴۲۸۳۸آذربايجان غربي، خوي، خيابان جانبازان، روبروي ميدان خشكبار
باران سيه باز۰۹۱۴۳۶۳۱۱۴۱۱۵ كيلو متري جاده تبريز كيلومتر ۲ جاده كارخانه سيمان شهرك حمل و نقل آذر كوهسار
امانت بار اروميه۳۲۷۲۳۳۰۶كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتري
ميهن كاروان۰۴۴۳۶۷۲۴۶۸۷قره ضيالدين ورودي شهر جنب اداره جهاد
سعادت بار بوكان۰۴۴۴۶۲۳۳۲۷۰خ ۲۴ متري روبه روي دانشگاه پيام نور شركت حمل و نقل سعادت بار بوكان
ايمن بار مهاباد۰۴۴۴۲۳۲۲۵۰۰مهاباد- شهرك صنعتي – بلوار صنعتي ۲ – نبش خيابان ياس ۲
ميثم بار بوكان۰۴۴۵۸۵۴۴۴۸۸كيلومتر۱۵جاده مياندوآب-بوكان قريه حاجي آباد-نرسيده به بلوارشركت سيمان كاوان بوكان
ت كاميونداران بوكان۰۴۴۴۶۲۸۲۲۰۱بوكان اول جاده سقز بعد از ايست و بازرسي
قيزيل بار ايواغلي۰۴۴۳۶۵۱۳۷۸۶ا.غ- خوي-جاده خوي ماكو-اوغلي
ت ك خودراننده خوي۰۴۴-۳۶۴۴۴۷۹۳اذر بايجان غربي- خوي – كيلومتر يك بلوار شهيد مهدي كريمي
ديلان بارمهاباد۰۴۴۴۲۳۲۲۴۰۰كيليومتر۱۷جاده مهابادمياندوآب ابتداي شهرك صنعتي بلوارصنعت ۱
خليج فارس (اروميه )۱۱۱۱۱۱اروميه ابتداي جاده سلماس شركت حمل و نقل خليج فارس
نوين متحد اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۹اروميه – كيلومتر۱۲جاده شهيد كلانتري مجتمع پايانه بار- غرفه ۱۲
آبادان (اروميه )۴۴۱۴۳۴۳۳۲اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه
اروم مهاجر۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۶اروميه -كيلومتر ۳۵جاده مهاباد -پايانه سيمان اروميه -شركت حمل ونقل اروم مهاجر
هدايت بار وطن سلماس۳۵۲۲۸۵۳۵سلماس كيلومتر ۱ جاده تبريز
ت كاميونداران سلماس۰۴۴۳۵۲۲۲۱۳۰سلماس فلكه آذربايجان كمربندي اول جاده تبريز
احسان بار مهاباد۰۴۴۴۲۵۱۸۶۳۷مهاباد كيلومتر۷جاده مياندوآب نرسيده به سه راهي برهان جنب بوتان گاز
هما بار مياندوآب۰۴۴۴۵۴۳۸۸۱۸آذربايجان غربي-كيلومتر ۷جاده مياندوآب به بوكان
جوان بار شهرك۰۴۴۳۳۷۴۶۰۷۵جاده سلماس ،شهرك صنعتي فاز ۳ جنب كارخانه زاب سان حمل و نقل جوان بار شهرك
شيران شب اروميه۳۲۵۱۵۴۳۲رشكان پايانه سيمان غرفه۴
آرمين (بازرگان )۰۴۴۳۴۳۷۴۳۱۶بازرگان تيرپارك پايانه ره ۴
ت كاميونداران مهاباد۰۴۴-۴۲۵۱۸۸۸كيلومتر ه جاده مهاباد به مياندوآب
خادم بار نقده۰۴۴۳۵۴۳۳۹۹۰سه راهي محمد يار پشت پاسگاه انتظامي
كالا غرب اروميه۳۲۵۴۳۴۴۰اروميه جاده مهاباد مجتمع پايانه بار سيمان
توان بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۵اروميه جاده شهيدكلانتري مجتمع چايانه باراروميه غرفه۵
سيمان توان گستر بوكان۰۴۴-۴۶۴۳۷۶۱۲اذربايجان غربي -شهرستان بوكان -كيلومتر ۳۷جاده مياندواب به بوكان
ظفر كاران خوي۰۴۴۳۶۵۱۲۷۹۹خوي – ايواوغلي – ۱۰۰ متري جاده ماكو
وحيدبارشاهين كشاورز۰۴۴۴۶۳۶۴۹۹۸آذربايجان غربي-كشاورز
توشه بار پويان اروميه۰۴۴۳۲۵۴۳۷۷۷اروميه – پايانه حمل و نقل اروميه
ساميار بار غرب۰۹۱۴۴۴۲۲۴۳۹].غ-مهاباد-كمربندي دارلك(جنب سه راهي روستاي قزلقوبي)
آذراسپوتاميهن اروميه۳۲۷۲۳۸۷۲كيلومتر۹جاده شهيدكلانتري پايانه حمل ونقل كالا غرفهB۱۲شركت حمل ونقل آذراسپوتاميهن
فرآورده نفتي شكوفان ترابرارومي۳۲۷۵۴۳۳۰جاده شهيد كلانتري جاده المهدي روبروي انبار نفت اروميه
قزل بوك اروميه۳۲۷۳۳۲۴جاده شهيد كلانتري پايانه بار غرفه ۱۰
سريع باربازرگان۰۴۴۳۴۳۷۶۲۲۰ماكو تيرپارك بازرگان
حافط بار نوشين شهر۰۹۱۴۱۴۱۹۶۷۱نوشين شهر بعداز كارخانه سيمان سفيد جنب سيلوي جديد
بازرگان ترابر بازرگان۰۴۴۳۳۳۷۲۲۹۲بازرگان-كيلومتر۳بازرگان ماكو-روبروي كاميونداران-شركت حمل ونقل بازرگان ترابر
رشكان باراروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۱اروميه كيلوتر۳۳جاده مهاباد
فرآورده نفتي تانكرداران مهاباد۰۴۴۴۲۲۴۴۷۵۵مهاباد خيابان شهريكندي پشت شركت نفت ناحيه مهاباد
هميشه بار مياندوآب۴۵۳۵۵۸۸۸مياندوآب جاده تبريز جنب كمپوت سازي زرين
ت ك خودراننده (اروميه )۳۲۷۲۳۲۷۸كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتري -مجتمع پايانه بار اروميه
صدف كالاي غرب۰۹۱۴۴۴۷۳۵۶۴كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه بار سيمان
آذربونكر(اروميه )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۶اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه به مهاباد-پايانه سيمان اروميه-غرفه ۱۴
آذرسير شيوا۰۴۴۳۲۷۲۳۵۳۵اروميه – جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه
واحد بار راهنما اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۱۴ج شهيد كلانتري ك ۹ پايانه بار اروميه غرفه ۲
ناصربار مياندوآب۰۴۴-۴۵۳۵۴۸۸۵مياندوآب-ابتداي جاده تبريز-جنب ليلان چاي
سامرندبار اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۵اروميه-كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
تندر ترابر سلماس۰۴۴۳۵۲۳۸۴۷۴آذربايجانغربي-سلماس- شهرك صنعتي خيابان كارآفرينان۱خيابان صنعت۹پلاك۲۰۵
بستان ترابر آذربايجان۰۴۴۳۶۴۶۰۱۷۱خوي كيلومتر ۲۰ جاده تبريز جنب معاينه فني خودرو سنگين
اولدوز بار ايرانيان مياندواب۰۹۳۶۲۸۸۶۳۹۲مياندوآب- كيلومتر ۷ جاده ي سرچم (مياندوآب- ميانه)
اتحاد(تازه شهر)۰۴۴۳۵۲۶۲۴۰۹سلماس – تازه شهر بلوار آزادي روبروي كلانتري ۱۴
ابريشم اروميه۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۴جاده مهاباد پايانه بارغرفه شماره ۱۸
پوياربط سردشت۰۹۱۴۴۴۴۵۹۲۱اذربايجان غربي سردشت شهر ربط اول جاده مهاباد شركت پويا ربط سردشت
بستان بار۳۴۳۴۳۹۲۵بازرگان پايانه سر انجام بازرگان غرفه شماره
شهر صبا۰۴۴۴۳۶۸۱۱-۲اشنويه-جاده اشنويه به نقده-جنب اداره هواشناسي-روبروي روستاي علي آباد
تقي آباد۰۴۴۴۵۳۵۲۱۴۸مياندوآب جاده تبريزروبروي ميدان بار
آغري بار ماكو۰۴۴۳۴۳۷۵۱۵۸استان آذربايجان غربي- منطقه آزاد تجاري صنعتي ماكو- بالاتر از ساختمان اداري سازمان منطقه آزاد
كمال۰۴۴۴۶۲۳۹۷۷۷بوكان انتهاي بلوار دانشگاه جنب ميدان فلسطين
كاروان بار مهاباد۰۴۴۴۲۵۲۴۵۲۲آذربايجانغربي مهاباد سه راه ترشكان روبروي پمپ بنزين قاضي
يكتا بار رشكان۰۴۴۳۲۵۱۵۶۰۶اروميكيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
ت كاميونداران نقده۳۵۶۲۴۸۴۷-۳۵۶۲۲۸كيلومتر۲ جاده محمديار روبروي پمپ بنزين (روستاي كاروانسرا)
طوفان (حسين زاده )۰۴۴۳۴۳۷۲۹۱۴بازرگان
خادم بار نقده (پيرانشهر)۰۴۴۴۴۴۱۲۵۸۸آذربايجان غربي پيرانشهر كيلومتر ۶ جاده نقده
امين بوكان۴۶۲۷۰۲۰۰اول جاده بوكان مياندواب روبه روي پاسگاه ناچيت
معين بار ايواغلي۰۴۴۳۶۵۱۲۰۱۰آ.غ خوي سه راهي ايواوغلي ۵۰۰متري اول جاده ماكو روبروي پايگاه هلال احمر
شاهيندژ بار سوغاتي رهبر۰۴۴۴۶۴۴۳۲۹۰آذربايجان غربي- شاهين دژ- خيابان جهاد
سامان بار خوي۳۶۵۱۲۸۸۴خوي سه راه ايواغلي ۲۰۰ متر به طرف مرند دست راست
سالارباربوكان۰۴۴۴۶۴۳۳۶۳۷شهرستان بوكان، شهرك صنعتي اوچ تپه
ره تازان آذربايجان۰۴۴۳۲۷۲۳۳۸۳جاده كلانتري پايانه بار اروميه
برنا باراشنويه۰۴۴۴۴۴۳۶۳۹۰اشنويه سه راهي نليوان جاده نقده جنب اشنو باسكول
امير۰۴۴۳۲۷۷۷۷۷۴اروميه-كيلومتر۱۳جاده شهيدكلانتري-مجتمع پايانه باراروميه
سالار صحراي اروميه۰۴۴۳۳۷۴۶۶۲۸كيلومتر ۲۵ جاده سلماس
زود بار اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۷جاده شهيد كلانتري
ارسلان ترابر اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۵۱۸اروميه بزرگراه شهيد كلانتري ـ كيلومتر۹ مجتمع پايانه با ر ساختمان اداري غرفه۲۷
فولادترابر آذربايجان۳۳۷۴۴۷۰۷ااروميه جاده ريحان آبادروبروي شهرك صنعتي فاز۲داخل محوطه شركت چي چست
تعاوني تانكرداران خودراننده اروميه۰۴۴۳۲۷۷۲۸۹۸اروميه سه راه دخانيات جنب بانك ملت كوي ۲۵ شهدا پ ۱۳
فرآورده نفتي هميشه بهار قلندري۱۱۱۱۱۱۱مياندوآب بلوار شهيد باكري روبروي شركت نفت منطقه مياندوآب
مرواريد بار رشكان۳۲۵۴۳۷۵۹كيلومتر ۳۵ جاده مهاباد پايانه بار سيمان
شركت پخش سايه سمن نمايندگي اروميه۰۴۴-۳۳۳۸۶۸۰۳اروميه كيلومتر ۷ جاده مهاباد روبروي تالار اروس كوچه سرماساز
حمل ونقل آذربايجان غربي
هدايت كشور اروميه
طلا بارمياندوآب
توحيد
پهلواني بوكان
فرآورده نفتي اديب سيرآسيا
چايپاره۰۴۴۳۶۷۲۳۱۷۷قره ضياءالدين ورودي شهر
سمندر ترابر۰۴۴۵۸۳۰۴۳۶۵اروميه كيلومتر ۵ جاده شهيد كلانتري پايانه اختصاصي سمندر ترابر
مهران ترابر اروميه۳۲۷۲۳۸۵۴كيلومتر ۱۰ جاده شهيد كلانتري پيانه بار اروميه
كالادشت سرسبز پيرانشهر۰۹۱۲۳۴۵۷۴۳۷پيرانشهر – روستاي كوپر
روژهه لات۰۹۱۴۴۱۷۵۶۱۵بوكان-كيلومتر۱۲جاده مياندوآب بوكان-شركت حمل ونقل روژهه لات بوكان
شمس آزاد بوكان
وحدت محمديار
اروم افق صبا ترابر۰۹۱۴۴۴۱۷۹۵۱مجتمع پايانه بار اروميه
نمايندگي شركت بوتان ران (اروميه)۰۴۴۳۲۳۵۳۱۱۴اروميه – كيلومتر ۵ جاده شهيد كلانتري . روبروي فر بتن
صمصامي
هدايت كشور سلماس
نمايندگي شركت بوتان ران (اروميه)۰۴۴۳۲۳۵۳۱۱۴اروميه، كيلومتر ۵ جاده دريا
تعاوني كاميونداران خودراننده ماكو۴۴۳۴۳۷۴۴۸۰بازرگان كيلومتر ۳ جاده بازرگان ماكو
اخوان ترابر اروميه۰۴۴۳۲۷۲۳۳۳۰اروميه-كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميه
نيكان كالا بران وكيلي۰۹۱۴۳۴۱۳۷۴۱كيلومتر ۳۵ جاده اروميه-مهاباد,پايانه عمومي سيمان اروميه
برق
چالدران بارميهن
واحد مياندوآب
جمهورئ اسلامي (تكاب )
جمهورئ اسلامي (بازرگان )
اتحاد(تكاب )
اميدربط (باري )
زرين سفر شاهين دژ۰۴۴۴۶۳۲۲۱۰۳اول ورودي شهرك صنعتي شاهين دژ
پخش رازي۰۴۴۳۲۷۷۶۸۰۰اروميه ابتداي جاده سلماس خ ناحيه انتظامي
رهرو چهار برج۰۴۴۴۵۳۲۴۶۵۹آذربايجان غربي مياندوآب چهاربرج خيابان امام جنب پمپ بنزين باربري رهرو چهاربرج
مهياترابرغرب۰۹۱۴۹۳۸۶۰۱۳جاده ترانزيتي بين المللي ماكو – جنب سيلوي اران دشت ماكو – مهيا ترابر غرب
فرآورده نفتي مرزبان ترابر۰۴۴۳۵۲۲۰۳۲۴خوي پاركينگ شركت نفت
اروم سيمان (نيك سيمان )۰۴۴۳۲۵۱۵۴۳۸كيلومتر۳۵ جاده مهاباد مجتمع پايانه سيمان اروميه غرفه ۱۳
پاكديس
قدس اروميه
اتحاد تكاب
زاگرس بار افشار۰۹۱۴۴۸۲۸۳۰۰ارميه -تكاب-كيلومتر ۳ جاده شاهيندژ
گسترش شاهد (اروميه)۰۴۴۳۲۷۲۳۸۳۰اروميه -كيلومتر۱۲جاده شهيدكلانتري -مجتمع پايانه باراروميه
ترمينال كاميونداران خوي۳۶۴۴۰۴۸۳خوي بلوار مطهري جنب جاده شوراب
شركت حمل و نقل ايمن زيست ترابراروميه۰۹۱۴۳۴۰۷۵۹۱اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
سپاهان چايپاره۰۴۴۵۸۲۳۰۹۰۳قره ضياالدين جاده ي ترانزيتي روبروي كارخانه ي آجرسفال گرگين
سبز كاج خوي۰۴۴۳۶۴۵۹۱۳۳خوي كيلومتر ۵ جاده تبريز نرسيده به پل سعيدآباد
اورين شمس افق خوي۰۴۴۳۶۵۲۳۷۴۷خوي شهرك صنعتي
سلماس راه۳۵۲۲۶۶۵۵آغ-سلماس-ميدان آذربايجان اول جاده تبريز
اروم تنديس آسيا۰۹۱۲۰۳۳۴۴۹۳اروميه ابتداي جاده اروميه – سلماس پشت اداره استاندارد جنب انجمن صنفي رانندگان
اكبر زاده
قاسملووشركاء شاهين دژ
مكريان بارمهاباد۰۹۱۴۴۴۲۱۶۷۶مهاباد جاده اروميه بعدازپتروشيمي مهاباد
جهش ترابر جنوب(آذربايجان غربي)نداردندارد
فرآورده نفتي سبلان آذران تراب
شمس سردشت۴۴۴۳۲۲۲۶۶سردشت – خ پيروزي – ابتداي خ شهيد كاظمي
فيرورق
سيمان آذربايجان۰۴۴۳۲۵۱۵۴۲۹اروميه -كيلومتر۳۵جاده اروميه به مهاباد-مجتمع پايانه سيمان اروميه
ت.۳۰۴سامان بارشمس خوي۰۹۱۴۴۶۱۲۵۰۱آ.غ-ايواوغلي-۳۰كيلومتر به طرف مرند روبروي شهرك صنعتي ايواوغلي
راوك بار۰۴۴۳۳۴۱۰۰۶اروميه كيلومتر ۲۵ جاده سلماس جنب شهرك صنعتي فاز ۳
ماهان ترابر پويا۰۹۱۴۳۶۳۶۹۵۸جاده ماكو بازرگان پايانه سرانجام
واحد اروميه
واحد اشنويه
ميهن سيه چشمه
شعبه شركت حمل و نقل بين المللي هاگ بار۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱اروميه سيلوي اروميه
قدس شاهين دژ
جمهورئ اسلامي (اروميه )
اتحاديه ت عشايري استان۱۱۱۱۱۱۱۱
آرد فردوس۱۱۱۱۱۱۱
ميهن قره ضياءالدين (بار)۴۶۲۲۷۲۴۶۸قره ضياءالدين خ جهاد
يوسف۴۴۴۴۲۲۴۵۵كيلومتر ۳ جاده نقده روبروي كارخانه قند
احسان بار اروميه۰۹۱۴۱۴۱۶۰۷۲اروميه – ميدان تره بار پشت باسكول شهيد باكري
شمالغرب كشاورز
اروم تيز بار۰۹۱۴۴۴۱۹۳۳۹اروميه جاده شهيد كلانتري پايانه بار اروميه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *