لیست همه باربری های استان قزوین + نرخ حمل 1403

لیست باربری های قزوین

اگر به دنبال لیست باربری های قزوین شماره و آدرس باربری ها و اتوبارهای اسباب کشی هستید در ادامه دو جدول می توانید مشاهده نمایید.

لیست باربری های قزوین

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
عمارالبرز۰۲۸۳۲۵۸۰۱۰۶قزوين كيلومتر۱۷ جاده بويين زهرا پايانه حمل و نقل استان قزوين
فرزانه بار09100954786وانت نیسان تا انواع تریلی متصدی فرزانه
آسمان بار خرمدشت۰۹۱۹۰۴۶۰۰۸۱تاكستان شهرك صنعتي خرمدشت بلوار انديشه
ايران البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۲استان قزوين شهرستان البرز – بخش مركزي دهستان پيريوسفيان – روستاي شهرك صنعتي ليا – پارك صنعتي ليا – جاده بويين زهرا كوچه پايانه غرفه ۲۲ طبقه همكف
كمپرسي داران (قزوين )۰۲۸۳۳۲۲۷۴۴۹قزوين بلوار ميرزا كوچك خان بعداز چهارراه نسيم شمال سمت چپ داخل گاراژ اصلانها
تاوترابر۰۲۸۳۲۵۸۰۰۵۵كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
نگين بار صدر۰۲۸۳۴۴۳۵۸۳۲تاكستان-شهرك اك نبش سه راهي اك به اسفرورين
تابش ترابرقزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۵ك ۱۷ ج بويين زهرا پايانه كالا قزوين ساختمان موسسات غرفه ۱۲
شركت حمل و نقل آرامش بار آبيك۰۹۱۲۲۸۲۲۰۵۹آبيك-بلوار خليج فارس جنب تالار نيلوفر
سريع ترابرشال۰۲۸۳۴۴۱۳۶۵۶شال جاده كوره ملي ها
كوثربار بويين زهرا۳۴۴۲۸۳۷۷بويين زهرا ك ۱۲ جاده قزوين سه راهي اميرآباد كهن
شبديزبارنمونه۰۲۸۳۲۵۸۰۰۶۱قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهرا
پيروزسرعت (قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۷كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
ايليا ترابر كاسپين۰۹۱۲۵۶۳۴۱۲۶قزوين، شهرستان بويين زهراء، شهرك چرمسازي، خيابان چرمسازي، كوچه محمديه
تريلي داران (قزوين )كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
گلرنگ ترابر قزوين۰۲۸۳-۲۵۸۰۰۵۰قزوين،كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهرا،پايانه حمل و نقل كالا،طبقه دوم،غرفه ۲۶،شركت گلرنگ ترابر قزوين
البرز ترابر كاسپين۳۲۵۸۰۱۱۱قزوين كيلومتر ۱۷ ج بويين زهرا
گلباران (قزوين )۰۲۸۳۲۵۵۰۰۵۸قزوين جاده بوئين زهرا پايانه بار قزوين غرفه ۳۱
فروزان ترابر شال۰۲۸۳۴۴۱۵۲۵۴شال جاده ترانزيت
تركيب بار قزوين۳۲۵۸۰۲۰۵قزوين – كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا – پايانه حمل و نقل استان قزوين
كوهدشت اميد۰۲۸۳۲۵۸۰۰۶۵قزوين كيلومتر ۱۷ ج بويين زهرا غرفه ۳۵
شاهين تاكستان۰۲۸۳۵۲۲۲۳۰۸شهرستان تاكستان كيلومتر ۳ جاده قزوين نبش خ هفتم
بهارنفت قزوين۰۲۸۳۳۲۳۶۹۱۰قزوين كيلومتر ۴ جاده قديم قزوين تهران انبار شركت نفت
رهنماي آسان۰۲۸-۳۲۵۸۰۰۵۶قزوين كيلومتر ۱۷ جاده قزوين – بوئين زهرا
فرزاد بار نهاوند۰۹۱۲۱۸۲۶۹۱۹خرمدشت روبروي شهرك صنعتي
ك تك واحدي(قزوين)۳۲۵۸۰۰۳۷كيلومتر ۱۷ جاده قزوين -بوئين زهرا پايانه بار قزوين
تاكستان بار۳۵۲۲۴۰۰۶تاكستان كيلومتر ۲ محور تاكستان قزوين
قائم بار تاكستان۰۲۸۳۵۲۷۰۳۴۰تاكستان سه راهي شامي شاپ ك ۱
فاخر ترابر قزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۳قزوين ك۱۷ جاده بويين زهرا پايانه حمل و نقل استان قزوين
اميدبارضياءآباد۰۲۸۳۵۷۶۴۰۰۸ضياءآباداول سراهي ضياءآباد
زاگرس ترابر بوئين۰۲۸۵۸۴۳۴۳۳۳بوئين زهرا كيلومتر ۱۴جاده اشتهارد جنب روستاي فتح اباد
خرم صباشال۰۹۱۲۷۸۴۹۱۲۱شال جاده ترانزيت
ابريشم بوئين سير۰۲۸۳۴۲۲۸۰۹۱بويين زهرا بلوارشهيدبهشتي جنب پليس راه
خاورداران (قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۱۷كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
شيشه جام بازسراسركشور۰۲۸۳۳۲۲۹۹۴۰جاده رشت كيلومتر ۳ بلوار ميزا كوچك خان روبروي كارخانه شيشه قزوين تعاوني حمل و نقل
خروش رعد۴۳۱۳۴۸۰-۰۲قزوين بوئين زهرا بلوار شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين شركت حمل ونقل خروش رعد
كالارسان تندر تاكستان۳۵۲۷۰۰۰۱تاكستان سه راهي شامي شاپ
تات بار ترابر۰۲۸۳۵۲۷۰۵۵۲-۵تاكستان سه راهي شامي شاپ كيلومتر يك جاده همدان سمت چپ
قزوين ترابر۸-۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۶قزوين ك ۱۷ جاده بوئين زهراء پايانه هاي باربري غرفه ۲۸
سيمرغ مهاجر۰۲۸۳۲۸۹۰۲۴۵آبيك – ميدان معلم – ابتداي بلوار خليج فارس
مهتاب بار زليخا۰۲۸۳۴۲۴۳۴۷۷قزوين كيلومتر ۲۳ جاده بوئين زهرا جنب كربنات البرز
ابريشم بار قزوين۰۲۸۳۲۳۲۵۴۵۴بيدستان بلوار امام علي روبه روي الكل سازي
لياترابرنوين۳۲۵۸۰۱۲۲كيلومتر ۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه بار غرفه ۲۰
شهاب عدل۰۲۸۳۵۲۲۲۸۳۰تاكستان كمربندي تقاطع جاده قره باغ با نمازخانه- سالن انتظار-استراحتگاه
قزوين كاميون۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۰قزوين كيلومتر۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه هاي باربري ساختمان موسسات غرفه ۲۱
شكوه باران ترابر تاكستان۳۵۲۷۰۰۲۵-۸تاكستان سه راهي شامي شاپ اول جاده زنجان
تضمين بار(قزوين )۳۲۵۸۰۰۸۰قزوين ك ۱۷ جاده بوئين زهرا پايانه حمل و نقل كالا غرفه ۴
جهان البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۱۱۳كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
تاك زمين۵۲۲۲۰۰۶-۰۲روبروي اداره راه تاكستان
پيوند بار لياء۳۲۸۲۷۷۲۴آبيك- شهرك صنعتي كاسپين
جامداران۳۲۵۸۰۰۹۸-۱۰۰كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا پايانه هاي باربري ساختمان موسسات طبقه همكف غرفه ۱۱
بهينه جام۰۲۸۳۲۵۸۰۰۲۱قزوين ك ۱۷ جاده بويين زهراء پايانه هاي حمل ونقل كالا غرفه ۹
نويد بار كشاورز (قزوين )۲۵۵۰۵۳۵-۰۲قزوين كيلومتر ۳ جاده بويين زهرا
آرش بار(قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۷قزوين كيلومتر ۱۷جاده بوئين زهرا پايانه باربري غرفه ۲۴
بهارنخل طلايي۰۲۸۳۲۵۸۰۱۶۱كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا
معتمد بار البرز۰۲۸۳۲۵۸۰۰۷۷كيلولومتر ۱۷ جاده بويين زهرا – غرفه ۳
تضمين راه۰۲۸۳۲۵۸۰۱۴۳-۵قزوين كيلومتر۱۷ جاده بوئين زهراء پايانه هاي باربري ساختمان موسسات طبقه فوقاني غرفه ۲۷
شاهسون بار۰۲۸۳۲۵۸۰۱۶۴قزوين كيلومتر۱۷جاده بوئين زهرا _ پايانه بار غرفه ۳۴
امين شال۰۲۸۳۴۴۱۲۷۴۳قزوين شال انتهاي بلوار امام خميني پايين تر از مسجد جامع سمت چپ شركت حمل نقل امين شال
بهمن ترابر شال۰۲۸۳۴۴۱۴۳۴۳شال جاده ترانزيت
فرآورده هاي نفتي قزوين۳۳۵۵۰۰۸۸تالار ،خيابان تهران قديم كوچه شهروند قزوين پلاك ۱طبقه منفي ۱
آريان استيل۰۲۸۵۸۴۳۴۳۰۴بوئين زهرا – جاده اشتهارد – كيلومتر ۱۲ – جنب كارخانه نورد آريان فولاد
فلاح قزوين۰۲۸۳۲۵۸۰۰۹۲قزوين – كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا – پايانه باربري
نيكوبار(قزوين )۰۲۸۳۲۵۸۰۰۳۴كيلومتر ۱۷ چاده قزوين – بويين زهرا
صمدبار۰۲۸۳۲۸۲۴۴۶۵آبيك بعد از ميدان معلم بلوار خليج فارس نبش جاده گازرسنگ
جهان بار تاكستان۰۲۸۳۵۲۷۰۰۴۵تاكستان سه راهي شامي شاپ جنب دانشگاه آزاد
حميدباراطمينان۰۲۸-۳۴۵۳۳۸۳۷دانسفهان جاده تهران همدان حد فاصل دانسفهان و شهرك صنعتي
عدالت بارآبيك۰۲۸۳۲۸۲۹۵۲۱آبيك خ طالقاني روبروي كارخانه يخ
قافله ترابر۰۲۸۳۲۵۸۰۰۴۵قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بويين
سعادت ترابر سهند۳۲۵۸۰۰۲۹قزوين كيلومتر ۱۸ جاده بويين زهرا
آبادان (قزوين )۹-۲۵۵۰۱۳۷-قزوين ك ۱۷ ج بوئين زهرا پايانه حملو نفل
ممتاز ترابر شال۰۲۸۳۵۵۲۰۸۲۳اسفرورين بلوار امام حسين(ع)جنب پمپ بنزين
ميعاد ترابر ليا۰۲۸۳۲۵۸۰۱۸۴جاده بوئين زهرا كيلومتر۱۹ سه راهي چيني مرجان سمت چپ
طاووس البرز۰۲۸۳۴۴۲۸۵۶۳امير آباد كهنه روبروي آپادانا سرام
كارانه ترابر۳۲۵۸۰۰۸۳قزوين كيلومتر ۱۷ جاده بويين زهرا پايانه هاي استان قزوين
نسيم بهاران رامند۰۲۸۳۴۵۳۵۲۶۶قزوين بوين زهرا چهارراه دانسفهان فرعي سوراوجي
فرآورده هاي نفتي مبتكران سر۳۳۲۳۰۲۵۸جاده قديم تهران داخل انبار نفت
آرمان بار خرمدشت۰۹۳۸۸۱۸۶۰۲۲خرمدشت كيلومتر ۵ جاده همدان مقابل شهرك صنعتي
كورش پيماي كاسپين۰۲۸۳۵۷۶۲۲۹۳شهرك فارسجين خيابان ۱۲متري شهيدخلفي
رهنورد ياران۰۲۸۳۵۷۶۲۹۹۸تاكستان فارسجين كيلومتر ۲۵ جاده قديم ابهر روبروي كارخانه شيشه فلوت فارسجين
آيدين بارآبگرم۳۴۷۶۲۴۰۵شهرستان آوج بخش آبگرم شهر آبگرم محله مهرآباد خيابان سرداران آجورلو بلوار امام خميني
شاهين بارحيدريه۳۵۷۶۴۰۰۰تاكستان_ نرسيده به سه راهي ضياءآباد _ ضلع شمالي جاده ترانزيت
شيشه فلوت كاسپين۰۲۸۳۵۷۶۲۸۷۹كيلومتر ۲۵جاده قديم تاكستان ابهر-روبري شهرك فارسجين -شركت حمل و نقل شيشه فلوت كاسپين
اطلس بار تاكستان
پرديس سير بوئينبوئين زهرا- بلوار شهيد بهشتي جنب پمپ بنزين حسن پور
هنگل (قزوين )
هاگ بار (قزوين)۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱سيلوي تاكستان
شركت تعاوني وانت داران خود راننده شهرستان البرز۰۲۸۳۳۳۴۰۵۵۴قزوين – دوراه همدان – كوچه صناعت ۵ – بلوار اسد آبادي – پلاك صفر – طبقه همكف
سنگين بار ماندگار۰۹۱۲۱۴۰۱۸۷۲آبيك-كيلومتر يك جاده هشتگرد
كيهان ترابر اسفرورين۰۹۱۲۲۸۲۴۷۳۷استان قزوين- تاكستان- اسفرورين- جاده ترانزيت- روبروي ناحيه صنعتي
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶حمل بار و اثاثیه منزل اتوبار فرزانه
سيمان سبلان
بيدستان
گندم وآرد(قزوين )
شاهين البرز
طرق بار
سحاب سپهربوئين
ساعدباربهاور
لجستيك گلديران نوين كيش۰۹۱۲۳۷۷۶۲۵۰قزوين آبيك شهرك صنعتي كاسپين ابتداي بلوار عبيد زاكاني
عارف بار
اقتصاد قزوين
وليعصرساوجبلاغ
کامیونت داران۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵خدمات اسباب کشی با کادر مجرب نیسان و ایسوزو
شركت ملي گاز۱۱۱۱۱۱۱۱
شركت حمل و نقل سراسري كالاي شتابان شمال(نمايندگي قزوين)۰۲۸۳۳۴۳۳۷۲۹قزوين – جاده الموت- روستاي كورانه-شهرك صنعتي مينو در جنوبي – جنب شركت كاله – شركت كالاي شتابان شمال
ايران و روسيه (آبيك )
خليج فارس (قزوين )۳۳۳۹۷۵۴-۰۲قزوين- جاده بوئين زهرا- پايانه باربري- طبقه دوم- غرفه ۱۹
عادل تاكستان
قزوين بار
سيمان نوين بونكر
آرمين بار(آبيك )
مهربار
جمهورئ اسلامي (قزوين )
سعادت قزوين
ت ك خودراننده آبيك
وحدت شال
داخلي راه ور
فولاد آريا راه نفيس۰۹۱۲۱۸۱۹۶۶۶تاكستان-كيلومتر ۵۵ اتوبان قزوين-زنجان-شركت پرشين فولاد
پيام تاكستان
فرآورده نفتي بوئين پيشتازبوئين زهرا- بلوار شهيد بهشتي
خورشيد
سيمرغ مهاجرآبيك
شبديزرانان اسفرورين۰۲۸۳۵۲۷۰۵۵۰تاكستان سه راهي شامي شاپ كيلومتر ۲ جاده بويين زهرا
توان گستر بوئين۱۳۹۷/۰۴/۰۱بوئين زهرا جاده روستاي جهان آباد
نمايندگي شركت حمل و نقل توزيع و پخش سايه سمن۳۲۲۴۹۰۶۵قزوين شهرصنعتي البرز بلوار اميركبيرغربي جنب شركت پلي اورتان
بهاران ترابر بويين۰۲۸۳۴۲۲۴۴۷۷بويي زهرا روبروي پمپ بنزين
امين ترابر خرمدشت۰۹۱۲۱۸۱۹۷۸۷خرمدشت-شهرك صنعتي خرمدشت-ميدان استاندارد-كدپستي ۳۴۸۳۱۴۶۸۷۴
آبگينه ترابرقزوين
جاده رانان هشتگرد
تيزرو
اعظم بار
پرسي گاز ( نمايندگي قزوين)۰۹۱۲۰۹۶۷۴۷۰شهر صنعتي البرز – خيابان حكمت پنچم-شركت پرس سيلندر-۰۲۸۳۲۲

لیست اتوبارهای قزوین

نامشمارهآدرس
میرداماد بار۰۲۸۱۳۳۶۹۴۵۲بلوار باهنر شهرک میرداماد
اتوبار اتحادیهUpdatingجاده قزوین-رشت، روستای آقابابا
آسام بار۰۲۸۳۳۵۹۲۲۶۰غیاث آباد ، بلوار آزادگان ، بلوار ارتباطات
البرز بارUpdatingدروازه رشت ، بلوار کوچک خان، خ بهار
حافط بار۰۲۸۳۳۶۷۶۷۲۱نوروزیان، بلوار دانشگاه امام خمینی
کاسپین بار۰۲۸۳۳۴۸۳۴۹۸نظام آباد، خیابان امام خمینی
کیهان بار۰۲۸۳۳۴۵۴۶۴۳شهرک صنعتی لیا، بلوار بهشتی
فرزانه۰۹۱۰۳۸۲۴۵۲۵ ۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶تهران – نسیم شهر پایانه مرکزی ط دوم
باربری۰۲۸۳۳۲۲۵۷۳۰دروازه رشت – بلوار میرزا کوچک خان
وحدت بارUpdatingقزوین، شهرک شهید رجایی، خ صبا
ظریف بارUpdatingمینودر – خ سلمان – خ پارس شمالی
آذر بارUpdatingقزوین – هادی آباد – خیابان نواب شمالی
دانش بارUpdatingقزوین – غیاث آباد – خیابان شهیدمفتح –
ارم بارUpdatingترمینال – بلوار ابوترابی گاراژ عبادی
شاهین لیاUpdatingشهرک صنعتی لیا (قدیم) – خ ولیعصر
ایرانیان بارUpdatingقزوین – وثوق آباد- خیابان فروردین
الماس بارUpdatingقزوین – غیاث آباد – خیابان کشاورز
کجینه بافUpdatingشهرک قائم – جاده قدیم تهران – خ نفت
راه آهن بارUpdatingراه آهن – خیابان بوئین زهرا – خ راه آهن

بهترین باربری قزوین

در حال حاضر با توجه به بازخورد مثبت کاربران سایت اتوبار فرزانه بهترین باربری در قزوین می باشد. شماره های تماس 09100954786 و 09103824525

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *