اطلاعات کامل بهترین شرکت های باربری در همدان + کرایه 1403

باربری همدان

چنانچه به دنبال لیست بهترین باربری های همدان هستید فهرست شرکت های باربری مجاز در همدان در ادامه لیست آمده است.

لیست باربری های مجاز همدان

نام شركتشماره تلفنآدرس شركت
اتوبار فرزانه09100954786پایانه بار – نیسان تا انواع تریلی متصدی خانم فرزانه
توشه بار نهاوند۰۸۱۵۸۲۶۲۳۱۱نهاوند-كيلومتر ۱۵ جاده بروجرد_نهاوند
الوند بهار۰۸۱۳۴۵۰۳۰۵۵همدان- بهار- بلوار كشاورز روبروي جزيره شادي -۳۰۰ متري پليس راه همدان كرمانشاه
ميلاب بارنهاوند۰۹۱۸۸۵۱۵۱۱۳نهاوند-كيلومتر۱۵جاده بروجرد
ياسين بار همدان۰۸۱۳۴۳۸۵۲۰۸همدان جاده تهران روبروي پليس راه پايانه كالا غرفه ۳۷
راه ابريشم نهاوند۳۳۲۲۱۰۹۳نهاوند ميدان ۱۵ خرداد ابتداي جاده آورزمان
مختاران بار۰۸۱۳۶۳۳۸۳۶۹-۷۱همدان شهرستان رزن بخش قروه درجزين روستاي شاهنجرين پايانه سيمان هگمتان غرفه شماره ۱۰
مهران بار زاگرس۰۸۱۵۵۲۵۶۴۹۱كيلومتر ۲۵ جاده ملاير – بروجرد جنب ذوب آهن
كوهستان بار۰۸۱۳۴۵۲۳۹۸۳شهرستان بهار : شهرلا لجين ابتداي جاده كوريجان روبروي جايگاه سوخت ايثار
شركت حمل ونقل كاوه سيمان نهاوند۰۹۱۸۱۱۱۱۰۶۲نهاوند كيلومتر ۱۰ جاده بروجرد ابتداي ورودي كارخانه سيمان نهاوند
ترابر تجارت۳۴۳۸۵۲۱۱پايانه كالاپلاك۴۳
صداقت۰۸۱۳۲۶۷۹۸۰۰همدان جاده تهران روبروي پليس راه پايانه كالاي همدان
ت ك نهاوند۰۹۱۸۸۵۲۹۸۱۰نهاوند كيلومتر ۱۰ جاده بروجرد ۸۰۰متر مانده به پليسراه قلعه قباد
نسيم بار ملاير۰۸۱۳۲۲۲۲۲۷۹ملاير بلوار خليج فارس
سردرود بار۸۱۳۶۴۲۳۴۳۶رزن:شهردمق خيابان اصلي جنب باسكول يارياب
راهيان سيمان الوند۰۸۱۳۶۳۳۸۳۶۸شهرستان درگزين بخش درگزين دهستان درگزين عليا روستا وسمق كوچه پايانه سيمان
هكمتان بار۳۴۲۷۱۳۵۸همدان جاده كرمانشاه بعداز زيرگذر صداوسيما
ميهن بار الوند۰۸۱۳۲۱۵۵۰۳۳همدان ملاير حسين آباد شاملو
حمل و نقل بين المللي هاگ بار شعبه همدان۰۹۱۹۸۱۴۹۰۴۶همدان پايانه عمومي همدان
شركت حمل ونقل نسيم بارشعبه همدان۰۸۱۳۲۲۲۲۷۹همدان كيلومتر ۱۷ جاده تهران جنب انبار نفت ايثارگران همدان
ت نفتكشهاي همدان۸۱۳۲۶۷۷۴۵۵همدان كيلومتر ۱۸جاده تهران انبارنفت ايثارگران
زرين بار الوند۳۴۵۰همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
كوه صحرا۰۸۱۳۶۳۳۷۲۵۵همدان – رزن – شاهنجرين – پايانه سيمان هگمتان
بهران شفق۰۹۱۸۲۵۰۸۷۸۷بهار جاده حسين آباد پايانه عمومي كالاي شهرستان همدان
آبادان (همدان )۸۱۱۲۶۵۱۸۴همدان پليس راه پايانه حمل و نقل كالا همدان
فجربارملاير۰۹۱۸۸۵۱۲۵۴۴كيلومتر ۲۸ جاده آورزمان
سيمان نداي اكباتان۰۹۱۸۱۱۱۳۲۲۱كيلومتر ۱۵ جاده رزن به همدان
خرمدشت بهار۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۶همدان پليس راه همدان قزوين همدان روبروي پليس راه پايانه عمومي كالا
بهرام (همدان )۰۸۱۳۳۱۲۲۲۳۰ميدان آزادگان انتهاي خيابان ۱۵ خرداد
سحرنهاوند۰۸۱۳۳۲۲۱۰۹۲نهاوند كيلومتر ۷ جاده بروجرد روبروي كارخانه گروس
خليج فارس (همدان )۰۸۱۳۸۳۷۷۲۵۲كيلومتر ۲۰ جاده همدان تهران روبروي پليس راه پايانه حمل ونقل كالا
تك واحدي ملاير۰۸۱۳۲۲۲۴۱۲۰ملاير:بلوارخليج فارس
طلوع بار۰۸۱۵۸۱۱۰۴۰۰همدان جاده تهران روبروي پليس راه
آرمان بار (رزن )۰۸۱۳۶۳۳۸۳۴۱همدان – رزن – شاهنجرين – پايانه سيمان هگمتان
كوله بارآورزمان۰۸۱۳۲۳۶۶۲۳۳ملاير ك ۱۹ جاده اراك
پيك پرواز۰۸۱۳۴۹۲۴۸۰۷تويسركان بلوار شهيد اشرفي اصفهاني روبروي پمپ آب
همدان راه الوند۰۸۱۳۵۶۴۳۴۸۲كيلومتر ۴۵ جاده همدان تهران جنب فولاد ويان
ثمرهمدان۰۸۱۳۴۵۵۳۲۶۵همدان روستاي آقبلاغ لتگاه جاده تهران روبروي كارخانه قند حسين آباد
سيمين بار۳۶۳۳۸۲۶۰رزن قروه درجزين پايانه سيمان
متين بار۰۸۱۳۴۲۶۲۱۹۰همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
اميد بار نهاوند۰۸۱۳۳۲۷۱۰۳۱نهاوند ميدان عليمراديان
ت ك تك واحدي۰۸۱۳۳۱۳۳۸۸۴اسدآباد جاده امامزاده عبداله گاراژ تعاوني
اتحاد روستا بار۰۹۱۸۸۱۱۱۲۷۵همدان كيلومتر ۱۰جاده تهران ابتداي جاده روستاي نهران
همدان بار۰۸۱۳۴۳۸۵۴۳۴همدان جاده تهران روبروي پليس راه
سهندالوندهمدان۰۸۱۳۵۳۷۸۷۴۰كيلومتر ۴۵ جاده همدان تهران، بعد از نيروگاه شهيد مفتح، روبروي روستاي روعان
احسان بار نهاوند۰۹۱۸۲۲۱۲۵۵۱كيلومتر ۷ جاده بروجرد نهاوند
شكوه بار۰۹۱۸۸۱۱۰۹۱۹همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
حكمت بار۰۸۱۳۶۳۳۸۳۶۴همدان رزن روستاي شاهنجرين پايانه سيمان هگمتان
وحدت آفرين رزن۰۸۱۳۶۳۳۷۳۶۶همدان – رزن – شاهنجرين – پايانه سيمان هگمتان
سينا بار الوند۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
ملايرباراميد۰۸۱۳۲۳۱۳۳۳۲ازندريان -جاده ملاير-جنب مجتمع خدماتي رفاهي گرجي
پيام لاله جين۰۸۱۳۴۵۲۱۴۸۹جاده تهران – روبروي پليس راه – پايانه
تضمين بار(همدان )۰۸۱۳۴۳۸۵۳۷۹همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
ازندريان بار۵۸۲۵۹۳۰ازندريان-كيلومتر ۴۰ جاده همدان به سمت چپ-شركت حمل و نقل ازندريان بار
پيك سحر تويسركان۰۸۱۳۴۹۲۹۹۹۸جاده كرمانشاه روبروي پاسگاه
ت ك تك واحدي خودراننده ملاير۰۸۱۳۲۲۲۳۳۲۷ملاير بلوار خليج فارس
گويارسالت۳۲۲۲۰۰۲۲ملاير باوار خليج فارس نرسيده به پل حرم آباد
مظاهربار۸۵۲۲۸۳۲۸۲همدان جاده ملاير كيلومتر ۴۵ دوراهي ازندريان روبروي پمپ بنزين گرجي
كاروان صنعت اسدآباد۰۸۱۳۳۵۲۳۲۳۲اسدآباد كيلومت ۶ جاده كرمانشاه ۵۰۰ متر بعد از جنت آباد باربري كاروان صنعت اسدآباد
تندر الوند۰۸۱۳۵۳۴۵۱۰۰كبودراهنگ شهرك صنعتي ويان
گيتا بار نهاوند۰۹۱۸۱۵۱۹۰۵۹نهاوند-كيلومتر۱۰ جاده بروجردجنب نيروگاه برق
يكتابار ملاير۰۹۱۸۳۵۱۸۴۰۰ملاير-كيلومتر۱۵جاده همدان-انبارنفت نوشيجان ملاير
احراربار۳۳۴۳۳۳۸۲نهاوند كيلومتر ۹ جاده نهاوند به بروجرد بعد از پليس راه
اكباتان بار همدان۰۸۱۳۵۲۲۷۰۲۴همدان كبودرآهنگ بلوار۱۵ خرداد
همت بار۰۸۱۳۴۲۶۴۱۷۰۰همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
عارف بار زاگرس۰۹۱۶۱۶۲۲۲۵۲نهاوند كيلومتر ۱۵ جاده بروجرد – اول جاده سيمان
ساروج بار۰۸۱۳۶۳۳۸۳۵۰همدان رزن قروه درجزين روستاي شاهنجرين پايانه سيمان هگمتان غرفه شماره۱
شمس بهار۰۸۱۳۴۵۰۶۵۸۸بهار ميدان نيايش روبروي معهاونت راهنمائي رانندگي
فرآورده نفتي كيهان پيمان۳۲۶۴۴۸۴۹همدان كيلومتر ۱۸جاده تهران انبار نفت
شركت حمل ونقل آريا بار ا لوند۰۹۱۸۹۰۷۴۰۷۳ملاير-كيلومتر۱۶جاده همدان -سراهي شوشاب
پخش رازي (همدان)۰۹۱۸۳۱۵۸۴۹۸همدان -ابتداي بلوار فرودگاه جنب شركت قاسم ايران
سنگين بارصالح آباد۳۴۵۰همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
شركت تعاوني حمل ونقل فرآورده هاي نفتي ملاير۰۹۱۸۸۵۲۶۱۰۶ملاير-كيلومتر۱۵جاده همدان -جنب تپه نوشيجان -انبارنفت نوشيجان
احسان بار ملاير۰۸۱۳۲۴۲۲۱۱۲ملاير سامن ميدان الغدير شركت احسلن بار ملاير
ره آورد سيمان۰۸۱۳۶۳۳۸۳۷۲شاهنجرين جنب سيمان هكمتان شركت ره آورد
همراهان سفر همدان۳۴۲۷۷۹۰۱پايانه بار همدان
سيمينه رود الوند۸۱۱۴۲۶۲۵۵بهار, محور همدان – تهران , پايانه حمل ونقل كالاي همدان وحومه
مريانج بار۳۴۲۶۴۱۴۱همدان – مريانج – ميدان كربلا
كشاورزبار۳۴۵۳۱۷۱۹همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
پيشتازان رزن۰۸۱۳۶۳۳۸۳۶۱همدان رزن شاهنجرين پايانه سيمان هگمتان
سبزدشت۳۴۳۸۵۲۴۸همدان جاده تهران .÷ايانه كالا غرفه ۳
نوبهار۰۹۱۸۱۱۱۴۱۴۱همدان بهار كيلومتر ۲ كمربندي جديد الاحداث
كوهسار بار نهاوند۰۸۱-۳۵۸۲۲۳۰۸نهاوند- محورنهاوند -بروجرد – كيلومتر ۱۵سه راهي كارخانه سيمان
فيروزان۲۳۷۱۱۰۸۸فيروزان كيلومتر ۲جاده كرمانشاه
سهراب سحر۰۸۱۳۳۱۳۶۱۶۰اسداباد شهرك خدماتي كوهپايه
راه صحرا۰۹۱۸۳۱۲۰۲۶۷رزن ۳۰۰ متر قبل از پليس راه جنب سي ان جي
پژوهش بار۳۲۲۳۱۱۱۱ملاير :كمربندي بروجرد بلوار خليج فارس بعداز تعميرگاه جهاد شركت حمل ونقل پژوهش بارملاير
راهداران همدان۰۸۱۳۴۳۸۵۳۵۹همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
صبابار۰۸۱۳۳۲۱۱۶۵۵نهاوند جاده آورزمان كيلومتر يك جنب ميدان دام
نوژه۰۸۱۳۵۲۲۶۹۲۲كبودرآهنگ جاده تهران جنب اداره راه و ترابري
احسان بار اسدآباد۳۳۱۱۷۴۴۶-۰۸۱اسدآباد-ابتداي ناحيه خدماتي كوهپايه
باربان گسترماد۰۸۱۳۶۳۳۸۳۷۶رزن-شاهنجرين-پايانه سيمان هگمتان
مهاجربار۰۸۱۳۴۵۰۳۸۰۳بهار بلوار كشاورز
عدل بهار غرب الوند۳۴۵۰۰۱۲۱بهار – بلوار كشاورز
خاورداران همدان۸۱۲۴۲۲۷۴۷همدان – جاده تهران – پايانه حمل كالا
معدن بار صبا۸۱۲۴۴۲۴۲۱كيلومتر ۲ صالح اباد به سمت قروه. سمت چپ- شركت حمل و نقل معدن بار صبا
پايه صخره۰۸۱۳۶۳۳۸۳۴۰شاهنجرين
كاوه ترابر۸۱۱۲۶۵۲۷۸جاده تهران روبروي پليس راه پايانه حمل و نقل غرفه ۲
هجران۰۸۱۳۴۳۸۵۳۲۷همدان جاده تهران روبروي پليس راه
مهران شفق هگمتان۰۸۱۳۶۳۳۸۳۵۸رزن-قروه در جزين- شاهنجرين- پايانه سيمان هگمتان
نوشستان همدان۰۸۱۳۲۵۴۵۴۴۴همدان ك ۳جاده تهران شركت خوش نوش همدان (شركت نوشستان)
سعادت همدان
عقاب فامنين۸۱۲۷۲۲۵۱۶فامنين ابتداي بلوار شهيد بهرامي
كوه دشت اكباتان۹۱۸۱۱۱۳۲۲رزن جنب سيمان اكباتان
همدان كالا ترابر
آريابارالوند۰۹۳۹۲۲۰۴۵۸۰شهرستان ملاير – محور ملاير – همدان سه راهي جاده شوشاب
ميلاب بار نهاوند۰۹۱۸۸۵۱۵۱۱۳شهرستان نهاوند – كيلومتر ۱۵محور نهاوند – بروجرد – سه راهي كارخانه سيمان
شركت حمل ونقل نسيم بار شعبه ملاير۳۲۲۲۲۷۹ ۰۸۱ملاير – بلوار خليج فارس روبروي تراشكاري استاندارد
پژوهشان بار ملاير۳۲۳۴۵۲۲۲ملاير كيلومتر ۱۲جاده اراك ابتداي شهرك صنعتي
ت ك همدان۰۸۱۳۴۲۶۵۴۸۸پايانه حمل و نقل كالا
خوش نوش۱۱۱۱۱۱۱
شركت حمل ونقل آبادان شعبه همدان۰۹۳۵۷۹۳۸۹۲۲همدان – محور همدان – تهران روبروي پاسگاه پلس راه شهيد خرمرودي – پايانه حمل ونقل كالاي شهرستان همدان وحومه
باربران برين نهاوند۰۹۱۲۳۶۷۰۰استان همدان – شهرستان نهاوند – شهرفيروزان كيلومتر ۲ جاده كرمانشاه كدپستي ۶۵۹۸۱۵۷۱۴۱
الوند همدان
راهيان هكمتانه۰۸۱۳۴۳۸۵۳۵۳همدان جاده تهران پايانه حمل و نقل كالا
خوزستان
اكبرئ۸۱۲۷۲۲۳۲۰فامنين بعد از ميدان آزادي
آرش ترابر
سعادت ملاير
پيك الوند
مركزي
آبادان۰۹۳۵۷۹۳۸۹۲۲همدان – محور همدان – تهران روبروي پاسگاه پلس راه شهيد خرمرودي پايانه عمومي كالاي شهرستان همدان وحومه
اميربار لالجين
شركت حمل ونقل فرآورده هاي نفتي سوخت بران آريا هگمتانه۰۹۱۸۱۱۱۲۵۵۳همدان – كيلومتر ۱۷جاده تهران -جنب انبار نفت ايثارگران همدان
اميد بار
طلوع غرب زاگرس
قصاباني
جباري (بقائي )
شركت حمل ونقل نسيم بار ملاير شعبه همدان۳۲۲۲۲۷۹-۰۸۱ملاير بلوار خليج فارس روبروي تراشكاري استاندارد
سنگين بارخزل نهاوند
ت ك خودراننده
اتحاد(همدان )
شهيدموسي كلانتري
شركت بين المللي هاگ بارنمايندگي همدان۰۹۱۲۰۸۰۶۰۰۷همدان سيلوي همدان
درنا بار الوند
پيوندبار(همدان )۸۱۲۶۳۲۲۳۶همدان شاهنجرين جنب كارخانه سيمان هگمتان
گندم وآرد همدان

مطالب پیشنهادی

باربری تهران

باربری اراک

لیست باربری های قزوین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *